Сайт за обяви за домашни любимци и животни

sait 5.jpg
Online посетители
В момента има 5 посетителя в сайта
Връзка
Търсене в сайта

Вход в сайта
Здравейте, тук може да влезнете в нашият сайт.Приятен ден !
Статистика
Членове : 695
Съдържание : 156
Брой прегледи на съдържанието : 542091
Начало | Новини | Риби клоуни

Сподели с приятели!   Следвай ни!

Риби клоуни

Оценка на читателите: / 17
Слаба статияОтлична статия 
alt     Сновящи невредими сред копривните пипала на морските актинии, рибите клоуни са едни от „живите скъпоценни камъни: на кораловите рифове.
 
     Рибите клоуни спадат към дребните, яркоцветни риби, известни под общото наименование коралови риби. Тези рибки живеят сред скалите в крайбрежните коралови рифове и заедно с актиниите изграждат странно, на теория смъртноопасно общество.
 
          Храна и начин на хранене
     Рибите клоуни си пра­вят кратки пътешествия из кораловия риф сред плетени­ца от пипала. Те не бива обаче да се отдалечават прекалено далеч, тъй като с ярките си цветове бързо привличат вниманието на хищниците. Ако са застрашени от нападе­ние, те светкавично избягват в защитните пипала на „сто­паните си” от преследвачите. Нападателят се концентрира единствено в предстоящия си обяд и плува до пипалата на актинията, където копривните клетки го зашеметяват за миг. След това актинията изяжда плячката, а рибите клоуни се угощават с остатъ­ците.
     Освен този хранителен източник рибите клоуни ядат планктонни дребни рачета и водорасли, обитаващи кора­ловия риф. Те почистват „сто­паните си” от натрупаните замърсявания и отстраняват отмрелите пипала.
alt
 
          Размножаване
     Рибите клоуни изхвър­лят хайвера си край своите „стопани”, на някоя скала на морското дъно или до пипа­лата на анемонията. Женс­ките снасят лепкавите си яйца на големи купчини, а мъжкият ги „охранява”. При някои видове мъжкарят пази ларвите, докато те ста­нат достатъчно големи и изплуват, за да си намерят собствена актиния. Ларвите на други животни се носят от приливите и отливите към брега и на групи остават в плитката вода чак докато станат полово зрели.
 
          Изключителна приспособимост
     Преди време смятали, че рибите клоуни притежават естествен имунитет срещу копривните клетки на актиниите. Изследванията от последните години обаче разкриват, че риби­те трябва да придобият този имунитет по специален начин. Когато рибата клоун за пръв път се доближи до набелязаната актиния, тя едва доловимо се докосва до протегнатите към нея пипала и в същия момент вне­запно се обръща заднешком, след което отново се приближа­ва.
     Докато това се случва, тялото на рибата е покрито с лепкав слу­зест слой, който го защитава от копривните клетки на актиния­та. След като рибата клоун свик­не с определена актиния, тя няма да пострада, когато плува сред пипалата на който и да е от пред­ставителите на същия вид. Дръзне ли обаче да плува сред пипалата на друг вид актиния, значи си играе с живота си.
 
          Рибите клоуни и човекът alt
     Тъй като рибите клоуни са твър­де малки за храна на човека, те хилядолетия наред живеят необезпокоявани сред корало­вите рифове. През последните години обаче са се превърнали в предпочитани декоративни риби за морските аквариуми. В Европа и Америка плащат солидни суми за тях, особено за най-пъстроцветните видове.
     Един от най-често срещани­те видове е оранжевата риба клоун. Тя е най-дребният вид сред рибите клоуни - всичко на всичко шест сантиметра. Оран­жевото й тяло е пресечено от три бели ивици с черни канто­ве.
     Когато местните колекцио­нери надушат по-едра сделка, те претърсват кораловите рифове и унищожават и мор­ските анемонии.
     За щастие много правител­ства сложили край на улова и търговията с рибите клоуни.
Макар че рибата клоун е дребна по размери, за водола­зите със и без кислородна бутилка тя е една от основните атракцш на кораловите рифо­ве и затова е важно да се запази и да продължи да се размножа­ва.
 
          Основни характеристикиalt
   • Размери на тялото
Дължина: в зависимост от вида се движи между 6 и 12 см
 
   • Размножаване
Хвърляне на хайвера: в тропическите води през цялата година
Яйца: животните ги снасят на големи купчини
Излюпване: след 4-5 дни
 
   • Начин на живот
Поведение: живеят по двойки като „наематели” на някоя актиния
Храна: хранят се с остатъци от убити от актинията риби
Продължителност на живота: 3-5 г.
 
   • Сродни видове
     Рибите клоуни спадат към семейството на помацентровите риби, които са кора­лови обитатели. Тук спадат оранжевата риба клоун (Amphiprion pеrcula), актиниева риба клоун (Amphiprion ocellaris), кларкова (жълтоопашата) риба клоун (Amphiprion clarkia), доматената риба клоун (Amphiprion frenatus) и двуивичестата риба клоун (риба клоун от Червено море) (Amphiprion bicinctus).
 alt
          Местообитание на рибите клоуни
   • Разпространение
     Различните им видове се срещат в Червено море, Индийския океан, както и в тропическите води на Тихия океан. Оранжевата риба клоун (A. percula) е често срещан вид, най-вече в района на Големия бариерен риф на Австралия.
 
   • Опазване на вида
     След като акваристите хвърлили око на тази дребна рибка, в много от страните ловът в естествената им среда е забранен.
 
                              Знаете ли, че...
               ♦ Някои коралови риби изпол­зват гръдните си перки, както човекът - греблото: гребат с тях не само напред, а и назад.
               ♦ Ако изтрием от рибата клоун защитния й слузест слой и я пуснем отново при „гостоприемиика”, той ще я ужили.
               ♦ Рибите са получили наимено­ванието „риби клоуни”, тъй като имат характерни клоунски бели ивици с черни канто­ве.
               ♦ Най-честият гостоприемник на рибата клоун е актинията Stoichactis.
alt